Aktuality

Otvorenie triedy

14.6.2013

V rámci letnej školy sa nám podarilo otvoriť pre vás triedu štvrtého semestra CCNA 4S-MH-05 v utorky 17:00 - 21:00 bežiacu od 18.6.2013 do 23.7.2013.

Otvorenie triedy

14.6.2013

V rámci letnej školy sa nám podarilo otvoriť pre vás triedu prvého semestra CCNA 1S-HP-02 v stredy 8:00 - 12:00 bežiacu od 19.6.2013 do 24.7.2013.

Otvorenie triedy

12.6.2013

V rámci letnej školy sa nám podarilo otvoriť pre vás triedu druhého semestra CCNA 2S-DM-04 v stredy 10:00 - 14:00 bežiacu od 19.6.2013 do 24.7.2013.

Otvorenie triedy

12.6.2013

V rámci letnej školy sa nám podarilo otvoriť pre vás triedu tretieho semestra CCNA 3S-MC-02 v utorky 10:00 - 14:00 bežiacu od 18.6.2013 do 30.7.2013.

Vyhodnotenie národného kola súťaže NAG 2013 na FIIT

7.6.2013

Vyhodnotenie národného kola prebehlo u nás na FIIT STU v Bratislave dňa 3.6.2013. Ocenenia výhercom odovzdával minister MŠVVaŠ SR Dušan Čaplovič. Medzi ocenenými boli aj študenti našej sieťovej akadémie za 2. miesto v kategórii PT a 3. miesto v kategórii UNI.

viac info

Otvorenie triedy

21.5.2013

Otvorili sme triedu štvrtého semestra CCNA 4S-JS-03 v štvrtky 12:30 - 16:30 bežiaca od 6.6.2013 do 11.7.2013.

Letná škola 2013

20.5.2013

Aj počas tohto leta máte možnosť absolvovať na CNA FIIT STU ľubovolné dva CCNA kurzy, s možnosťou pokračovať v štúdiu v zimnom semestri.

Kurzy sa budú otvárať v dvoch fázach:
- 17. 6. 2013 - CCNA1 alebo CCNA2 alebo CCNA3 alebo CCNA4
- 29. 7. 2013 - CCNA1 alebo CCNA2 alebo CCNA3 alebo CCNA4

V každej fáze budeme ponúkať všetky 4 CCNA kurzy, takže je na vás, ktoré z nich počas leta absolvujete. Dokončite si svoju prípravu na 640-802 CCNA certifikačnú skúšku, kým je ešte čas.

Stretávať sa budeme raz týždenne v laboratóriach CNA, v novej budove FIIT STU na Iľkovičovej.

  • Podmienky pre účasť a poplatky sú rovnaké, ako pri bežných kurzoch.
  • Prihlásiť sa môžete cez registračný formulár v sekcii Registrácia.
  • V prípade nedostatočného počtu záujemcov sa nemusia otvoriť všetky kurzy.

Otvorenie triedy

7.5.2013

Otvorili sme triedu druhého semestra CCNA 2S-DM-02 v stredy 17:00 - 21:00 bežiaca od 8.5.2013 do 19.6.2013.

1  ...   3  4  5  6  7  8  9  ...   11